De “Feriening fan Âld-Warkumers” is in 1955 opgericht door een aantal Oud-Workumers met het doel jaarlijks een reünie te organiseren. De vereniging heeft ongeveer 300 leden, zowel Oud-Workumers als Workumers, die zo oude vrienden, vriendinnen, vroegere stadgenoten, klasgenoten en familie ontmoeten. Elk jaar komen de leden van de vereniging in de eerste week van juli bijeen in de Klameare, waar ze 3 dagen te gast zijn. In 2020 wordt het de 65ste keer; een lustrum. Dat wordt gevierd van dinsdag 30 juni tot donderdag 2 juli in de Klameare. Zie www.workum.nl/oudworkumers/.