Een clubje dammers uit de regio Bolsward/Workum speelt op de vrijdagavond afwisselend in Bolsward en in de Klameare tegen elkaar en in competitie tegen andere clubs. De circa 12 leden vatten hun hobby zeer serieus op werken hun partij in stilte af, om vervolgens de gespeelde partijen uitgebreid te bespreken in de biljartzaal. Het bier vloeit rijkelijk en de frituur gaat aan. De nabespreking duurt tot in de kleine uurtjes. De contactpersoon is Fedde Piet Huitema, e-mail fphuitema@hotmail.com.