Onder de noemer ‘Muziek: begrijpt u het?’ verzorgt muziekdocent Ebo Reitsma door het hele jaar heen cursussen, concerten en lezingen over klassieke muziek en componisten. Ebo leert de cursisten echt te luisteren naar muziek. Voor het veelzijdige en uitgebreide aanbod kunt u het beste de website van Ebo Reitsma raadplegen: www.muziekbegrijptuhet.nl . Daar kunt u ook lezen hoe u zich voor een cursus, een onderdeel van een cursus, een lezing of een concert van Workum Klassiek kunt aanmelden.