In de Klameare organiseren 3 vrouwenbonden hun ledenbijeenkomsten. Het zijn gezellige avonden met een thema en veelal één of meerdere sprekers en eens per jaar een verrassingsavond. De algemene vrouwenbond is de Vrouwen van Nu. Informatie over de Vrouwen van Nu is te verkrijgen via e-mail vrouwenvannuwarkum@gmail.com Daarnaast is er de CPB, de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. De voorzitter Diet Westra kan u meer vertellen over de CPB. Haar telefoonnummer is 0515 542154. Tot slot is er de vrouwenbond Op ‘e Nij, een groep vrouwen, waarbij gezelligheid voorop staat. De voorzitter is Anneke Postma en haar telefoonnummer is 06 21994532.