Samenstelling Stichting Gemeenschapshuis Workum de Klameare
(april 2023)

Tom Houtsma, voorzitter
Attje Jansen, secretaris
Keimpe Bekkema, penningmeester
Roelof Fopma
Adrie Ouweltjes
Margriet Bouma
Jos van de Vijver

Email: bestuur@klameare-workum.nl