Bestuur Kultuerhús Klameare

Samenstelling Stichting Gemeenschapshuis Workum de Klameare
(feb 2020)

Tom Houtsma, voorzitter
Attje Jansen, secretaris
Keimpe Bekkema, penningmeester
Hille Faber
Andreas de Jong
Matthijs de Korver
Roelof Fopma