Samenstelling Stichting Gemeenschapshuis Workum de Klameare
(mei 2022)

Tom Houtsma, voorzitter
Attje Jansen, secretaris
Keimpe Bekkema, penningmeester
Hille Faber
Matthijs de Korver
Roelof Fopma